Badania termowizyjne

Badania termowizyjne

Wykonujemy badania termowizyjne budynków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Podejmiemy się dla Państwa badania budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, biurowych, użyteczności publicznej, ogrzewanych hal produkcyjnych, magazynowych itp.

Czym jest termowizja?
Wszystkie obiekty, które mają temperaturę wyższą od zera bezwzględnego emitują energię cieplną w postaci niewidzialnego promieniowania podczerwonego, które jest także zwane promieniowanym cieplnym.
 
Pierwotnie termowizja stosowana była w sektorze wojskowym. Obecnie stosowana jest w szeregu innych dziedzin: budownictwie, energetyce, ciepłownictwie, przemyśle, medycynie.

Termowizja jest metodą badawczą, która zajmuje się rejestracją i przekształcaniem promieniowania podczerwonego na obraz przedstawiający rozkład temperatury badanego obiektu. Pozwala między innymi zlokalizować źródło defektu w badanym budynku bez konieczności kucia ściany. Dzięki niej można z łatwością wykryć miejsca, w których dochodzi do największych strat ciepła. Za pomocą kamery termowizyjnej z bardzo dużą czułością termiczną, przeprowadzane obserwacje są bardzo dokładne. Możemy wtedy zaobserwować wszelkie anomalie i nierówny rozkład temperatury, który bardzo często objawia zbliżającą się awarię, uszkodzenie, niejednorodność materiału czy nieprawidłowości wewnątrz obiektu.

W budownictwie termowizja powinna być także stosowana dla potrzeb sporządzania audytu energetycznego, gdyż od 2009 r. każdy nowy budynek musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej (tzw. certyfikat energetyczny), a podstawą dobrze sporządzonego świadectwa jest m.in.  wynik uzyskany podczas kontroli termowizyjnej.

Co obejmuje badanie termowizyjne?

 • Analizę ocieplenia ścian i dachów budynków,
 • Lokalizacja wad i uszkodzeń w przegrodach budowlanych
 • Lokalizację mostków cieplnych, nieszczelności i błędów wykonawczych,
 • Wykrywanie wycieków i usterek instalacji,
 • Lokalizacja instalacji,
 • Badanie prawidłowości montażu okien i drzwi,
 • Współpraca przy audytach energetycznych


Warunki do wykonywania badań termowizyjnych
Osiągnięcie najlepszych wyników pomiarowych badań termowizyjnych jest możliwe przy wykonywaniu ich w odpowiednich warunkach. Przy badaniach termowizyjnych budynków, zaleca się, aby temperatura pomiędzy wnętrzem budynku a temperaturą na zewnątrz różniła się co najmniej o 15C. W praktyce, warunki do oceny izolacyjności cieplnej budynków, istnieją w ciągu całego sezonu grzewczego Przy badaniach termowizyjnych na zewnątrz, należy unikać czynników atmosferycznych, które negatywnie wpływają na pomiary. Są to:

 • opady atmosferyczne
 • mgła
 • silny wiatr
 • bezpośrednie promieniowanie słoneczne
 • powierzchniowe zawilgocenie badanego obiektu
 • brak zachmurzenia lub częściowe zachmurzenie

Przed wykonaniem badań termowizyjnych szczegółowe warunki zawsze uzgadniamy z Państwem z odpowiednim wyprzedzeniem. Przekażemy Państwu co należy uczynić aby pomiary były najbardziej optymalne i wiarygodne.

Po wykonaniu badania termowizyjnego klient otrzyma raport z pomiarów, termogramy oraz analizę badanego obiektu wraz ze wskazaniem ewentualnych mostków termicznych, słabych punktów i błędów wykonawczych wraz z proponowanym sposobem naprawy.