Kosztorysy

Kosztorys

Wykonujemy wielobranżowe kosztorysy inwestorskie, powykonawcze, zamienne, przedmiary oraz zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji. Kosztorysy wykonujemy na podstawie dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej oraz na podstawie przedmiarów lub obmiarów robót wykonanych bezpośrednio na budowie. Kosztorysy wykonujemy za pomocą oprogramowania NORMA.Nasze usługi obejmują:

  • Kosztorysowanie robót z zakresu budownictwa ogólnego
  • Przedmiary robót na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru lub inwentaryzacji
  • Kosztorysy inwestorskie
  • Kosztorysy powykonawcze
  • Zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu
  • Weryfikacja kosztorysów i przedmiarów