Przeglądy okresowe budynków

Przeglądy okresowe budynków

Na potrzeby naszych klientów wykonujemy okresowe przeglądy techniczne budynków. Obowiązek wykonania przeglądów budowlanych wynika z Ustawy Prawo budowlane (art. 62 ust.1). Niemal każdy budynek oddany do użytkowania wymaga wykonywania okresowych przeglądów.  Istnieje obowiązek wykonywania przeglądów rocznych i pięcioletnich, a dla budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 dwa razy w roku (do końca listopada – przed okresem zimowym, oraz do końca maja - po okresie zimowym).

Zakres rocznej oceny stanu technicznego obiektów budowlanych polega na sprawdzeniu:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji elektrycznych,
 • instalacji wentylacyjnej,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ).

Zakres 5-letniego przeglądu obiektów budowlanych polega na sprawdzeniu:

 • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego
 • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronowej,
 • stanu i bezpieczeństwa wentylacji,
 • stanu i bezpieczeństwa instalacji ogrzewania,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).


Oferujemy Państwu okresowe przeglądy budowlane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nasze usługi wykonujemy w sposób rzetelny i dokładny, a stworzone przez nas protokoły zawierają dokładny opis ewentualnych uszkodzeń oraz bogatą dokumentację fotograficzną.

Przeglądy z zakresu budowlanego wykonujemy sami. Na państwa życzenie możemy porozumieć się z firmami zewnętrznymi odnośnie przeglądów branżowych.(instalacje elektryczne, sanitarne, badanie przewodów wentylacyjnych).